Utah kamplarının kız izciler

Kız, Hıristiyanlıktan dönmeyi kabul etmemiş. Musa'nın attığı sopalardan bir gözü sakatlanmış ve Musa Beyin evinden kaçarak şikayette bulunmak üzere İstanbul'a giden Muşlularla birlikte İstanbul'a gelmiş. Bu kız ve papaz da dahil 58 Muş'lu Ermeni, Başbakanlığa, Adliyeye dilekçe vermişler. Karşılık alamamışlar. ERMENİ KAFİLELERİNE YAPILAN SALDIRILAR VE BUNA KARŞI DEVLETİN ALDIĞI TEDBİRLER Ermenilerin yeni yerleşim bölgelerine nakledilmeleri sırasında bazı kafilelere, özellikle Halep-Zor arasında Arap aşiretleri tarafından yapılan saldırılarda bazı Ermeniler ölmüştür. 8 Ocak 1916 tarihli bir şifre telgraftan anlaşıldığına göre, yapılan araştırma sonucunda Haleb'e bir ... Amerika İzci ( BSA) (halk dilinde, izciler) en büyüğüdür izcilik örgütü ve en büyük bir gençlik örgütleri de ABD'de 2,3 milyondan yaklaşık gençlik katılımcı ve bir milyondan yaklaşık yetişkin gönüllülerle. BSA 1910 yılında kurulmuş ve o zamandan beri, milyon 110 hakkında Amerikalıların yaşamlarının bir anda BSA programlarına iştirak edilmiştir. 1973-1985 döneminde kendisinden en çok söz ettiren Ermeni terör örgütü ASALA’dır. Kuruluşu, örgüt yapısı ve çalışmaları hakkında kesin bilgiler henüz yayınlanmamıştır. Çeşitli Ermeni kaynakları ve yayınlar ASALA hakkında, bazı şahıslarla ilgili bilgiler vermekte, çoğu kez bu örgütün veya terör grubunun yayınlarından elde edilen sonuçları ... Utah Üniversitesi. WALTER DENNY ... kız arkadaşı Suzy Mashararjıan ile birlikte kaçmayı başarmıştır. ... Lübnan’da ise ANJAR Kasabasında 'Ermeni İzciler Derneği' olarak tanıtılan askeri bir karargahları olduğu; yine, BAR ELLIAS’da (Bekaa Alanı) ASALA ve JRA militanlarının silahlı eğitim yaptıkları, Kıbrıs Rum ...

ERMENİ SORUNU VE GERÇEKLER Anadoluda Ermeni Mezalimi ...